Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử
Cập nhật : 17:37 - 29/02/2012
Chủ nhiệm VPQH trao Quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm VPQH trao Quyết định bổ nhiệm

 

Ngày 29/2/2012, Văn Phòng Quốc hội đã tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm các cán bộ quản lý cấp Vụ  cho một số Vụ, đơn vị, trong đó có đồng chí Nguyễn Phương Tuấn, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban thường vụ Quốc Hội đã trao Quyết định bổ nhiệm cho 08 đồng chí; trong đó có 06 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng và 02 đồng chí bổ nhiệm Quyền Vụ trưởng. Đó là Vụ trưởng Vụ Pháp luật Ngô Trung Thành; Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội Nguyễn Hoàng Mai; Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nguyễn Minh Sơn; Vụ trưởng Vụ Tài chính – Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai; Giám đốc Trung tâm thông tin thư viện và nghiên cứu khoa học Phan Thị Toàn và Giám đốc Trung tâm bồi đại biểu dân cử Nguyễn Phương Tuấn; Quyền Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Trần Quang Việt và Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Hoàng Thị Kim Yến.

Chúc mừng và ghi nhận sự phấn đấu, đóng góp tích cực của các cán bộ quản lý được bổ nhiệm trong công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ban của UBTVQH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc yêu cầu các cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, chính trị và chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đào Văn Thạnh

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK