• Trong quy trình lập pháp, hoạt động lấy kiến nhân dân và đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong việc tiến hành các hoạt động thẩm tra cũng như thu thập thông tin, căn cứ, lập luận nhằm phục vụ cho các dự án luật, pháp lệnh.
 • CHẤT VẤN VÀ KỸ NĂNG CHẤT VẤN 23/02/2010  10:46:18 SA
  Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2008, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn chuyên đề về ""Kỹ năng giám sát và chất vấn"" dành cho đại biểu Quốc hội khóa XII, đặc biệt là các đại biểu ở địa phương mới tham gia Quốc hội lần đầu. Đây là chương trình tập huấn chuyên đề phục vụ các đại biểu Quốc hội mới về các kỹ năng giám sát và chất vấn và trang b
 • Tại Hội nghị Kỹ năng giám sát và chất vấn do Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức vừa qua, nhiều đại biểu đã rất băn khoăn về việc làm thế nào để hoạt động chất vấn thực sự hiệu quả. Bên cạnh kiến thức, trình độ của đại biểu thì các kỹ năng trong hoạt động chất vấn cũng góp phần không nhỏ
 • Cùng với tiến trình đổi mới đất nước và quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, công tác báo chí thông tin về Quốc hội ngày càng có vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ thông tin hai chiều và sự gắn kết giữa Quốc hội với cử tri.
 • Báo chí Việt Nam trong phát triển của lịch sử, cho đến hôm nay đã và đang có những đóng góp hết sức to lớn và có hiệu quả trong quá trình đấu tranh cách mạng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK