Giá, thị trường và sự can thiệp của nhà nước
Cập nhật : 9:30 - 15/05/2012

         Giá là tín hiệu tối quan trọng để cung và cầu tương tác, tìm tới điểm cân bằng và tạo ra hiệu ứng giảm tối thiểu lượng dư thừa hàng hóa sản phẩm. Nội dung kinh tế giá cả phản ánh cũng chính là cuộc thay đổi lớn bậc nhất trong lịch sử kinh tế đương đại Việt Nam, dẫn tới công cuộc đổi mới trọng đại khởi đầu năm 1986. Những biến cố quan trọng nhất ngay trước thềm Đổi Mới cũng trực tiếp liên quan tới giá cả như Giá - Lương - Tiền, tự do hóa một phần quyền mua bán nông sản của người sản xuất theo các mức giá có tính thị trường hơn, nhưng ở quy mô hạn chế. Lịch sử suốt thời kỳ bao cấp chính là lịch sử của hệ thống quản lý giá xơ cứng, theo mệnh lệnh và khống chế nguồn cung tương ứng. Các nhà kinh tế gọi đây là cơ chế giá dọc, hay nói cách khác, giá không phản ánh quan hệ cung cầu.

Nỗ lực can thiệp giá có cản trở quá trình vận động tự nhiên của thị trường tới điểm cân bằng - tại đó, các nguồn lực trong nền kinh tế được phân bổ hợp lý và sử dụng hiệu quả theo điều tiết của thị trường. Chỉ trong các trường hợp phải thực hiện để đáp ứng đòi hỏi của hệ thống chính trị và dư luận xã hội, Chính phủ mới thực hiện biện pháp can thiệp nhằm khắc phục các thất bại của thị trường và hỗ trợ giá cả phát huy ba chức năng căn bản, bao gồm truyền tín hiệu thông tin, khuyến khích cải thiện hiệu quả sản xuất và nguồn lực, phân phối thu nhập.

Can thiệp giá mang tính cưỡng bức sẽ tạo ra những méo mó trong quan hệ giao dịch (vốn cần được thực hiện tự nguyện dựa trên lựa chọn đa dạng) giữa các tác nhân trong nền kinh tế. Bởi vậy, trong những trường hợp bắt buộc sử dụng thì cần hạn chế thấp nhất ảnh hưởng vào hệ thống thị trường. Can thiệp giá phải có liều lượng và sự thận trọng để kiểm chứng hệ quả. Nếu chi phí của hậu quả lớn hơn giá trị xã hội nhận được thì phải lập tức tạm dừng, để đánh giá và chỉnh sửa, thậm chí quyết định chấm dứt can thiệp chứ không để hậu quả tiếp diễn.

Xây dựng Luật Giá trước tiên cần tuân thủ nguyên tắc: minh bạch, công bằng, khả thi, thống nhất, hợp lý và có quy định trách nhiệm. Ngoài ra, dù đề cao tính chuẩn tắc trong các quy định của Luật, vẫn cần tập hợp và sử dụng nhiều kết quả nghiên cứu từ cộng đồng kinh doanh và giới học thuật để làm giàu lý lẽ và tăng độ chặt chẽ và hiệu quả.

            Nhằm cung cấp cho đại biểu Quốc hội có cái nhìn đa chiều về một số vấn đề liên quan đến Giá, cũng như phục vụ việc nghiên cứu, thẩm tra dự án Luật Giá (dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII), hoạch địch chính sách, công tác giám sát của các đại biểu Quốc hội, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu xin gửi tới quý vị đại biểu cuốn Tài liệu tham khảo về Giá, thị trường và sự điều tiết của Nhà nước.

TCER
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK