Ban Công tác đại biểu tiếp và làm việc với Đoàn Viện Nghiên cứu pháp luật Quốc hội Lào, ngày 4/7/2019 Cập nhật : 4:47 - 04/07/2019Chiều ngày 04/7, tại trụ sở các Cơ quan của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy Ban Thường vụ Quốc hội do Trưởng Ban Trần Văn Túy chủ trì, đã có buổi làm việc với Đoàn Viện Nghiên cứu pháp luật Quốc hội Lào do Viện trưởng Khăm- phởi Pan-ma-lay-thoong làm Trưởng đoàn.
Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tiếp và làm việc với Ngài Leonardo R. M. Pene Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Mozambique 04/07/2019 08:30:28 SA Theo yêu cầu của Đại sứ quán Cộng hòa Mozambique tại Việt Nam thông qua Vụ Đối ngoại (Văn phòng Quốc hội) và được sự đồng ý của lãnh đạo Ban Công tác đại biểu của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, sáng ngày 04/7, tại trụ sở các Cơ quan của Quốc hội, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử đã có cuộc làm việc với ngài Leonardo R. M. Pene, Đại sứ nước Cộng hòa Mozambique tại Việt Nam
17/07/2019 05:18 SA
Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC 25/10/2014 09:36:49 SA Lâu nay có lẽ không ít người chưa nhận ra là cái đẹp là ở sự phù hợp, nhất là đối với những người là cán bộ của dân, là người của công chúng. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi lời nói, bước đi đều có người để ý, theo dõi, thậm chí xét nét, đánh giá, ví dụ như: một đồng chí lãnh đạo đi thăm công trình xây dựng, kiểm tra đê điều, kiểm tra đồng ruộng mà vô tình để một đồng chí cán
17/07/2019 05:18 SA
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK