Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh/thành phố khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 5 tại Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 20/8/2019. Cập nhật : 16:49 - 20/08/2019Ngày 20/8/2019, tại Trung tâm Hành chính – chính trị tỉnh tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh/thành phố khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 5 - nhiệm kỳ 2016 – 2021, với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư công, việc quản lý, sử dụng tài sản công” và một số kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Hội nghị “Phân tích chính sách và giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động” tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, từ 13-15/8/2019 15/08/2019 04:06:02 SA Ngày 13-15/8/2019, tại tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng dành cho các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV và Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với chủ đề “Phân tích chính sách và giám sát thực hiện chính sách, pháp luật
16/09/2019 11:37 CH
Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC 25/10/2014 09:36:49 SA Lâu nay có lẽ không ít người chưa nhận ra là cái đẹp là ở sự phù hợp, nhất là đối với những người là cán bộ của dân, là người của công chúng. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi lời nói, bước đi đều có người để ý, theo dõi, thậm chí xét nét, đánh giá, ví dụ như: một đồng chí lãnh đạo đi thăm công trình xây dựng, kiểm tra đê điều, kiểm tra đồng ruộng mà vô tình để một đồng chí cán
16/09/2019 11:37 CH
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK