Hội nghị “Đại biểu dân cử với báo chí và hoạt động truyền thông” Cập nhật : 14:27 - 15/08/2018Trong tháng 8/2018, được sự đồng ý của lãnh đạo Ban Công tác đại biểu, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử dự kiến tổ chức 02 Hội nghị tập huấn “Đại biểu dân cử với báo chí và hoạt động truyền thông” tại hai địa điểm. Miền Bắc, dự kiến tổ chức tại Tuyên Quang từ ngày 21 - 22/8/2018 và miền Trung, dự kiến tổ chức tại Phú Yên từ ngày 29-30/8/2018.
Hội nghị xin ý kiến dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân tại Vĩnh Phúc 16/03/2018 10:30:14 SA Ngày 16/3/2018, tại Vĩnh Phúc, Ban công tác Đại biểu tổ chức hội nghị xin ý kiến dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân. Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Đồng chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Tin Hội nghị “Đại biểu dân cử với báo chí và hoạt động truyền thông” tại Tuyên Quang, ngày 21-22/8/2018 21/08/2018 02:28:47 CH Nhằm đáp ứng nhu cầu của đại biểu, cung cấp một số kinh nghiệm, kỹ năng cơ bản cho đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu giao cho Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức hội nghị “Đại biểu dân cử với báo chí và hoạt động truyền thông” tại Tuyên Quang, ngày 21-22/8/2018. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu tham dự và chỉ đạo hội nghị.
21/08/2018 02:55 CH
CÔNG DÂN KIỂM SOÁT HÀNH CHÍNH CÔNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ CÓ THỂ THAM KHẢO Ở VIỆT NAM 16/03/2018 10:30:14 SA Hành chính công và kiểm soát hành chính công là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt cả ở thế giới và Việt Nam. Với xu thế dân chủ, nhiều nước trên thế giới đã thiết lập các phương thức kiểm soát hành chính công từ phía công dân, xã hội, báo chí, bảo đảm hành chính công hoạt động trong khuôn khổ pháp lý, chống lạm quyền, tham nhũng và xâm phạm lợi ích công dân.
21/08/2018 02:55 CH
Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC 25/10/2014 09:36:49 SA Lâu nay có lẽ không ít người chưa nhận ra là cái đẹp là ở sự phù hợp, nhất là đối với những người là cán bộ của dân, là người của công chúng. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi lời nói, bước đi đều có người để ý, theo dõi, thậm chí xét nét, đánh giá, ví dụ như: một đồng chí lãnh đạo đi thăm công trình xây dựng, kiểm tra đê điều, kiểm tra đồng ruộng mà vô tình để một đồng chí cán
21/08/2018 02:55 CH
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK