Đồng chí Rah Lan Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghịHội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của HĐND tỉnh Gia Lai Cập nhật : 10:07 - 12/09/2014 Ngày 11/9, Hội nghị Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã được khai mạc tại thành phố Pleiku. Đây là Hội nghị do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu tổ chức theo chương trình hoạt động năm 2014.
Hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ 8 19/09/2014 03:02:37 CH Sáng 17/9, Hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ 8 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh” đã được khai mạc tại Hải Dương. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bùi Thanh Quyến Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐ
01/10/2014 04:53 SA
Lương hưu và vấn đề cân đối Quỹ Bảo hiểm xã hội trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) 26/08/2014 02:50:13 CH Nhằm hướng tới mục tiêu cân đối Quỹ Bảo hiểm xã hội, đảm bảo hài hòa với quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là khi Luật Bảo hiểm xã hội đang được sửa đổi, bài viết xin phân tích và đề xuất một số nội dung sửa đổi về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; điều kiện hưởng lương hưu; điều chỉnh mức hưởng lương hưu hàng tháng; và mức bình quân tiền l
01/10/2014 04:53 SA
XA LẮM BẢN TÈN 23/05/2014 03:24:59 CH Bài viết câu chuyện kể của đại biểu Trương Thị Huệ - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên trong cuốn sách ""Đại biểu Quốc hội - Những câu chuyện kể""
01/10/2014 04:53 SA
Những vấn đề còn tồn tại trong việc kiểm soát ô nhiễm và Bảo vệ môi trường đất ở Trung Quốc 12/08/2014 02:50:13 CH Bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm đất ở Trung Quốc bắt đầu vào cuối năm 1960. Qua 50 năm nghiên cứu và phát triển, Trung Quốc đã đạt được kết quả đáng chú ý. Tuy nhiên, so với kiểm soát ô nhiễm không khí và môi trường thủy sinh, vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm đất ở Trung Quốc.
01/10/2014 04:53 SA
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 498 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK