Hội nghị bồi dưỡng “Tổng hợp kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu hội đồng nhân dân” tại Hải Dương Cập nhật : 4:00 - 16/06/2015Ngày 16-18/6/2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban công tác đại biểu tổ chức Hội nghị tập huấn “Tổng hợp kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu hội đồng nhân dân”. Tham gia Hội nghị gồm hơn 100 đại biểu. Đồng chí Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2015 08/06/2015 10:28:18 SA Trong tháng 5 năm 2015, Ban Công tác đại biểu đã tập trung triển khai nhiều hoạt động, như công tác phục vụ ĐBQH, HĐND, bồi dưỡng đại biểu dân cử, nghiên cứu xây dựng pháp luật, v.v...
29/08/2015 11:48 CH
Đổi mới cơ cấu tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã 09/05/2015 08:16:14 SA Theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Hội đồng nhâ
29/08/2015 11:48 CH
NÓI CHUYỆN VIỄN TƯỞNG KHOA HỌC ĐỂ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ 08/10/2014 10:15:47 SA Mười lăm năm gắn bó với công tác dân cử, đại biểu Lã Trọng Long của Hội đồng nhân dân thành phố Hải phòng đã có rất nhiều những kỷ niệm không thể nào quên đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của mình. Khi nhớ lại những ngày đầu đi vận động bầu cử ông cũng không khỏi bồi hồi như được sống lại những ngày tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nguyện cống hiến và phấn đấu sao cho xứng đáng
29/08/2015 11:48 CH
Tổ chức bộ máy nhà nước cấp bang của Cộng hòa Liên bang Đức 26/03/2015 04:12:33 CH Cộng hòa Liên bang Đức là Nhà nước Liên bang bao gồm 13 bang và 3 thành phố được hưởng quy chế đặc biệt như một bang (Berlin, Bremen, Hamburg). Các bang của Cộng hòa Liên bang Đức mặc dù là thành viên của Liên bang nhưng cũng là các nhà nước với chủ quyền riêng nhất định. Mối quan hệ giữa Liên bang và các bang được quy định trong Hiến pháp liên bang.
29/08/2015 11:48 CH
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK