TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ- 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Cập nhật : 15:00 - 02/12/2014Trong chặng đường sau của lịch sử 68 năm, Quốc hội Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn đổi mới về thể chế và phương thức hoạt động; trong đó có một hoạt động mới, được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa X, đó là hoạt động bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng hoạt động đại biểu của Quốc hội nói riêng và đại biểu dân cử nói chung.
Lãnh đạo Quốc hội và Ban Công tác đại biểu tham dự kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hải Phòng 11/12/2014 10:54:55 SA Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2014, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp thứ 11. Tham dự kỳ họp có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Quốc An, Phó Trưở
Đoàn công tác của Ban Công tác đại biểu dự Hội nghị “Kỹ năng phân tích chính sách đối với dự thảo luật dành cho ĐBQH Lào” 09/12/2014 03:23:22 CH Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, theo đề nghị của Văn phòng Quốc hội nước CHDCND Lào tại công văn số 0601/VPQH ngày 20/11/2014, Ban Công tác đại biểu đã tổ chức đoàn công tác hỗ trợ Văn phòng Quốc hội Lào tiến hành Hội nghị tập huấn “Kỹ năng phân tích chính sách đối với dự thảo luật dành cho ĐBQH Lào” ngày 8/12/2014 và bàn về kế hoạch hợp tác giữa hai bên trong năm 2
21/12/2014 04:28 SA
CẢM XÚC MƯỜI NĂM 18/12/2014 08:45:37 SA Trung tâm bồi dưỡng ĐBDC được thành lập vào tháng 11 năm 2004, đến nay tròn 10 năm. Sự ra đời của Trung tâm nhằm mục tiêu trở thành Trung tâm nguồn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các đại biểu dân cử, đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp cải cách bộ máy quyền lực Nhà nước các cấp, xây dựng Nhà nư
21/12/2014 04:28 SA
NÓI CHUYỆN VIỄN TƯỞNG KHOA HỌC ĐỂ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ 08/10/2014 10:15:47 SA Mười lăm năm gắn bó với công tác dân cử, đại biểu Lã Trọng Long của Hội đồng nhân dân thành phố Hải phòng đã có rất nhiều những kỷ niệm không thể nào quên đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của mình. Khi nhớ lại những ngày đầu đi vận động bầu cử ông cũng không khỏi bồi hồi như được sống lại những ngày tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nguyện cống hiến và phấn đấu sao cho xứng đáng
21/12/2014 04:28 SA
Tác động của tiến độ cải cách đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới 22/11/2014 04:29:19 CH Sự tách biệt giữa các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển – một đặc trưng cho những năm sau cuộc suy thoái toàn cầu – dường như không còn. Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến sự xuất hiện một sự phân tách mới giữa các nền kinh tế tăng trưởng cao và thấp trong cả hai thế giới đang phát triển và phát triển. Ở đây, sự phân biệt các nền kinh tế có khả năng phát tri
21/12/2014 04:28 SA
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 498 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK