Đ/c Khaykham Vannavong phát biểu tại Hội nghịHội nghị tập huấn “Kỹ năng giữ mối quan hệ giữa ĐBQH với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương” tại CHDCND Lào Cập nhật : 3:34 - 16/04/2015Thực hiện chương trình hợp tác bồi dưỡng giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (CHDCND Lào) năm 2015; theo đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nước CHDCND Lào; được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp cùng Trung tâm tập huấn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội Lào mời chuyên gia sang thuyết trình tại Viêng Chăn một số chuyên đề liên quan tới “Kỹ năng giữ mối quan hệ giữa ĐBQH với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương” từ ngày 9-10/4/2015.
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2015 08/06/2015 10:28:18 SA Trong tháng 5 năm 2015, Ban Công tác đại biểu đã tập trung triển khai nhiều hoạt động, như công tác phục vụ ĐBQH, HĐND, bồi dưỡng đại biểu dân cử, nghiên cứu xây dựng pháp luật, v.v...
30/07/2015 07:06 CH
Một số mô hình đánh giá mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trên thế giới hiện nay 27/04/2015 08:49:40 SA Tăng trưởng kinh tế tự nó không thể tạo ra công bằng xã hội, mà còn làm cho bất bình đẳng xã hội ngày càng tăng vì người giàu thường hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế nhiều hơn người nghèo. Tuy nhiên, nếu khắc phục bất bình đẳng để mang lại nhiều công bằng hơn thì sẽ có nguy cơ dẫn đến giảm hiệu quả - động lực của tăng trưởng. Ngược lại, nếu không giải quyết vấn đề bất bìn
30/07/2015 07:06 CH
NÓI CHUYỆN VIỄN TƯỞNG KHOA HỌC ĐỂ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ 08/10/2014 10:15:47 SA Mười lăm năm gắn bó với công tác dân cử, đại biểu Lã Trọng Long của Hội đồng nhân dân thành phố Hải phòng đã có rất nhiều những kỷ niệm không thể nào quên đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của mình. Khi nhớ lại những ngày đầu đi vận động bầu cử ông cũng không khỏi bồi hồi như được sống lại những ngày tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nguyện cống hiến và phấn đấu sao cho xứng đáng
30/07/2015 07:06 CH
Tổ chức bộ máy nhà nước cấp bang của Cộng hòa Liên bang Đức 26/03/2015 04:12:33 CH Cộng hòa Liên bang Đức là Nhà nước Liên bang bao gồm 13 bang và 3 thành phố được hưởng quy chế đặc biệt như một bang (Berlin, Bremen, Hamburg). Các bang của Cộng hòa Liên bang Đức mặc dù là thành viên của Liên bang nhưng cũng là các nhà nước với chủ quyền riêng nhất định. Mối quan hệ giữa Liên bang và các bang được quy định trong Hiến pháp liên bang.
30/07/2015 07:06 CH
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK