Hội nghị bồi dưỡng “Tổng hợp kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu hội đồng nhân dân” tại Hải Dương Cập nhật : 4:00 - 16/06/2015Ngày 16-18/6/2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban công tác đại biểu tổ chức Hội nghị tập huấn “Tổng hợp kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu hội đồng nhân dân”. Tham gia Hội nghị gồm hơn 100 đại biểu. Đồng chí Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.
BẢN TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2015 08/06/2015 10:28:18 SA Trong tháng 5 năm 2015, Ban Công tác đại biểu đã tập trung triển khai nhiều hoạt động, như công tác phục vụ ĐBQH, HĐND, bồi dưỡng đại biểu dân cử, nghiên cứu xây dựng pháp luật, v.v...
06/10/2015 01:08 CH
Vai trò của nguồn vốn đầu tư trong nước đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế 27/05/2015 02:00:04 CH Thông qua việc đầu tư vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, nguồn vốn đầu tư trong nước đã đóng góp phần lớn vào GDP toàn xã hội, cụ thể như việc sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để đầu tư cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đã tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực khác phát triển
06/10/2015 01:08 CH
NÓI CHUYỆN VIỄN TƯỞNG KHOA HỌC ĐỂ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ 08/10/2014 10:15:47 SA Mười lăm năm gắn bó với công tác dân cử, đại biểu Lã Trọng Long của Hội đồng nhân dân thành phố Hải phòng đã có rất nhiều những kỷ niệm không thể nào quên đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của mình. Khi nhớ lại những ngày đầu đi vận động bầu cử ông cũng không khỏi bồi hồi như được sống lại những ngày tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nguyện cống hiến và phấn đấu sao cho xứng đáng
06/10/2015 01:08 CH
PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA HÀN QUỐC- KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 04/06/2015 02:00:04 CH Hiện nay, pháp luật về an toàn thông tin cá nhân của Hàn Quốc bao gồm: Luật bảo vệ thông tin cá nhân (the Personal Information Protection Act, gọi tắt là PIPA) ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 năm 2011, luật bao gồm 9 chương và 75 điều, điều chỉnh việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (dữ liệu cá nhân). Ngoài ra, hệ thống pháp luật về
06/10/2015 01:08 CH
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK