Đ/c Trần Văn Túy đến chào xã giao và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Pany YathotuBan Công tác đại biểu hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động cho đại biểu dân cử Lào Cập nhật : 9:23 - 17/02/2017Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 02 năm 2017, đoàn cán bộ của Ban Công tác đại biểu, thuộc Ủy Ban Thường Vụ Quốc hội Việt Nam do đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng , Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác Đại biểu làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Tin hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2021 10/03/2017 10:00:30 SA Ngày 10/3/2017, tại Công viên địa chất toàn cầu- Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân của các tinh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ hai, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề “Kinh nghiệm tổ chức th
29/03/2017 08:07 SA
TIẾP TỤC HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 23/01/2017 03:05:30 CH Tham nhũng là một tệ nạn xã hội nghiêm trọng, không chỉ ở nước ta mà ở hầu hết các nước trên thế giới. Ở nước ta, Luật Phòng, chống tham nhũng được sửa đổi, bổ sung năm 2012 đã phát huy hiệu quả, hiệu lực của mình; việc xử lý người có hành vi tham nhũng và tài sản tham nhũng đã được chú trọng quan tâm. Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta vẫ
29/03/2017 08:07 SA
Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC 25/10/2014 09:36:49 SA Lâu nay có lẽ không ít người chưa nhận ra là cái đẹp là ở sự phù hợp, nhất là đối với những người là cán bộ của dân, là người của công chúng. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi lời nói, bước đi đều có người để ý, theo dõi, thậm chí xét nét, đánh giá, ví dụ như: một đồng chí lãnh đạo đi thăm công trình xây dựng, kiểm tra đê điều, kiểm tra đồng ruộng mà vô tình để một đồng chí cán
29/03/2017 08:07 SA
Chế độ bầu cử và công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đại biểu dân cử ở Trung Quốc 12/01/2017 03:05:30 CH Bầu cử đại biểu dân cử ở Trung Quốc kết hợp cả bầu trực tiếp và bầu gián tiếp. Cử tri bầu trực tiếp đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đại biểu Quốc hội; đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấp địa khu, châu, thành phố thuộc tỉnh do Đại hội đại biểu HĐND cấp dưới trực tiếp bầu (nên gọi là bầu gián tiếp).
29/03/2017 08:07 SA
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK