Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức Sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2021 Cập nhật : 17:00 - 08/12/2021Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021 của Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử, sáng ngày 08/12/2021, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử đã chủ trì, phối hợp với các Chi bộ Tư pháp, Chi bộ Dân nguyện, Chi bộ Công tác đại biểu và Chi bộ Xã hội tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2021 với nội dung “Dinh dưỡng, vận động trong cuộc sống lành mạnh, phòng chống COVID-19”.
18/01/2022 02:53 SA
Sách "Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân" 28/05/2021 09:18:45 SA Để giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc hướng dẫn hoạt động của HĐND, thực hiện chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND, đáp ứng nhu cầu của đại biểu, Ban Công tác đại biểu tổ chức biên soạn cuốn sách Kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân để tham khảo trong hoạt động ở HĐND. Ấn phẩm này trình bày tổng quan về chính
18/01/2022 02:53 SA
Ông Đồ với vó ngựa hay 28/05/2021 09:45:21 SA
   
  Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều
  QUỐC HỘI KHÓA XV
  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành vào ngày 23/5/2021 với tổng số đại biểu Quốc hội là 499 đại biểu.
  Cơ cấu như sau:
  - 38,88% đại biểu ở các cơ quan Trung ương;
  - 60,32% đại biểu ở địa phương;
  - 0,80% đại biểu tự ứng cử;
  - 17,84% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
  - 30,26% đại biểu là phụ nữ;
  - 2,81% đại biểu là người ngoài Đảng;
  - 9,42% đại biểu là người trẻ tuổi;
  - 39,28% đại biểu là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử;
  - 1,40% đại biểu đã là đại biểu Quốc hội các khóa trước;
  - 59,32% đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu;
  - 78,56% đại biểu có trình độ trên đại học;
  - 21,24% đại biểu có trình độ đại học;
  - 0,20% đại biểu có trình độ dưới đại học.
  WEBLINK