Chuyến đi nghiên cứu đầu tiên về mô hình tổ chức tập huấn đại biểu dân cử Cập nhật : 15:39 - 19/11/2014Những năm trước đây, theo quan niệm chung, đại biểu dân cử là những người được nhân dân tín nhiệm để thay mặt dân quyết định những vẫn đề lớn lao của đất nước, luôn được đặt ở vị trí trân trọng, được người dân tin tưởng và ngưỡng mộ. Và hiển nhiên, trong con mắt mọi người thì họ phải là những người tài giỏi, hiểu biết. Vì vậy nói đến khái niệm “tập huấn” hay “bồi dưỡng” cho đại biểu dân cử những năm trước thế kỷ XXI, e rằng sẽ gặp phải sự phản ứng, ngại động chạm tới uy tín của đại biểu dân cử.
Cử chuyên gia tham gia thuyết trình tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng, nội dung hoạt động của Quốc hội” tổ chức tại Viêng chăn, Lào 10/11/2014 03:57:15 SA Thực hiện chương trình hợp tác bồi dưỡng giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2014; theo đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử phối hợp cùng Trung tâm tập huấn
Hội nghị Tổng hợp kỹ năng hoạt động dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 04- 05/11/2014 07/11/2014 03:50:10 SA Hiệu quả của hoạt động Hội đồng nhân dân phụ thuộc vào chất lượng các kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, và cá nhân đại biểu. Để góp phần hoàn thiện kỹ năng hoạt động của từng đại biểu Hội đồng nhân dân.Ngày 04 đến 05/11/2014, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử của Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân t
24/11/2014 07:52 SA
Mối quan hệ giữa tham gia xây dựng pháp luật và tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp Việt Nam 12/10/2014 05:10:39 CH Lý thuyết về động cơ tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn bản pháp luật có một lịch sử lâu dài trong triết học và khoa học chính trị. Lập luận cơ bản là: việc tham gia đóng góp ý kiến tích cực vào các quyết sách tạo ra sự cảm thông lớn hơn với các quan điểm đối lập, tôn trọng việc lập luận dựa trên bằng chứng; và quan trọng hơn là mức độ cam kết lớn hơn, xác suất tuân thủ
24/11/2014 07:52 SA
NÓI CHUYỆN VIỄN TƯỞNG KHOA HỌC ĐỂ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ 08/10/2014 10:15:47 SA Mười lăm năm gắn bó với công tác dân cử, đại biểu Lã Trọng Long của Hội đồng nhân dân thành phố Hải phòng đã có rất nhiều những kỷ niệm không thể nào quên đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của mình. Khi nhớ lại những ngày đầu đi vận động bầu cử ông cũng không khỏi bồi hồi như được sống lại những ngày tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nguyện cống hiến và phấn đấu sao cho xứng đáng
24/11/2014 07:52 SA
Chính sách tôn giáo của Mỹ trong việc giải quyết ổn định xã hội và phát triển đất nước 31/10/2014 04:13:47 CH Hoa Kỳ là nước có truyền thống tín ngưỡng tôn giáo riêng, bên cạnh đó cũng tồn tại hình thức duy trì sự phân chia sâu sắc giữa giáo hội với nhà nước. Cụ thể, Hiến pháp của Mỹ, tại Điều bổ sung sửa đổi Thứ nhất , ngăn cấm không cho Quốc hội đưa ra bất kỳ một đạo luật nào can thiệp đến tôn giáo. Bởi vì, ngay từ đầu khi thiết lập hiến pháp, chính phủ Hoa kỳ đã nghiêm ngặt về
24/11/2014 07:52 SA
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 498 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK