ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT Cập nhật : 11:18 - 03/03/2016Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và có danh sách bầu cử chính thức, công tác vận động bầu cử của ứng cử viên có thể được bắt đầu. Thời gian dành công việc này không nhiều (khoảng 1 tháng), vì vậy, các ứng cử viên cần sắp xếp thời gian để thực hiện các công việc sau:
Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 06/04/2016 05:10:55 SA Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 1/2/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu QH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-202
  Tin Hội nghị bồi dưỡng ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại tỉnh Bình Dương 16/04/2016 02:29:47 CH Thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2016, trên cơ sở đề nghị của Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, ngày 15/4/2016, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử đã phối hợp cùng với Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt tỉnh Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị bồi dưỡng ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của tỉnh Bình Dươn
  01/05/2016 06:49 CH
  XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG - MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRONG TIẾP XÚC CỬ TRI 20/04/2016 02:59:43 CH Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sau đây gọi là Luật Bầu cử), kể từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (từ ngày 27/4 – 21/5/2016) là thời gian để các ứng cử viên tiến hành vận động bầu cử (Điều 64). Việc vận động được tiến hành bằng các hình thức: (1) gặp gỡ, tiếp x
  01/05/2016 06:49 CH
  Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC 25/10/2014 09:36:49 SA Lâu nay có lẽ không ít người chưa nhận ra là cái đẹp là ở sự phù hợp, nhất là đối với những người là cán bộ của dân, là người của công chúng. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi lời nói, bước đi đều có người để ý, theo dõi, thậm chí xét nét, đánh giá, ví dụ như: một đồng chí lãnh đạo đi thăm công trình xây dựng, kiểm tra đê điều, kiểm tra đồng ruộng mà vô tình để một đồng chí cán
  01/05/2016 06:49 CH
  LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN VÀ QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN THUỘC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á 31/03/2016 09:55:07 SA Kinh nghiệm của một số quốc gia đã có Luật Tiếp cận thông tin về cách xây dựng các quy định về thông tin bí mật nhà nước cũng như mối liên hệ của các quy định này với quy định của Luật Tiếp cận thông tin có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong giai đoạn hoàn thiện Luật tiếp cận thông tin của Việt Nam mà còn có ý nghĩa đối với kế hoạch xây dựng Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà n
  01/05/2016 06:49 CH
  Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
   
  Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

  Quốc hội khóa XIII:

  Tổng số đại biểu là 497 người;
  - 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
  - 65.8% đại biểu ở địa phương;
  - 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
  - 24.4% đại biểu là phụ nữ;
  - 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
  - 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
  - 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
  - 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
  - 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
  - 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
  - 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

  WEBLINK