TÍNH HỢP LÝ CỦA VIỆC KHÔNG QUY ĐỊNH DI CHÚC CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ Cập nhật : 5:51 - 23/11/2015Di chúc chung của vợ chồng đúng là hình thức di chúc phổ biến ở Việt Nam thời xưa. Đơn giản, bởi vì tài sản tư nhân ngày xưa là của gia đình. Cha mẹ là người đứng đầu gia đình, đồng thời cũng là người đứng đầu, cai quản khối gia sản. Khi già yếu, cha mẹ thường lập di chúc để phân chia tài sản giữa các con, đề phòng khi cha mẹ chết, các con có thể tranh cãi, dẫn đến xung đột, mất đoàn kết, làm xấu mặt gia đình, dòng họ.
Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 20/10/2015 02:58:46 CH Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, Quốc hội dự kiến thông qua 18 luật và 14 nghị quyết, bầu Hội đồng bầu cử trung ương, Tổng thư ký và dành 2,5 ngày chất vấn các thành viên Chính phủ.
01/12/2015 11:24 CH
NÓI CHUYỆN VIỄN TƯỞNG KHOA HỌC ĐỂ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ 08/10/2014 10:15:47 SA Mười lăm năm gắn bó với công tác dân cử, đại biểu Lã Trọng Long của Hội đồng nhân dân thành phố Hải phòng đã có rất nhiều những kỷ niệm không thể nào quên đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của mình. Khi nhớ lại những ngày đầu đi vận động bầu cử ông cũng không khỏi bồi hồi như được sống lại những ngày tuổi trẻ đầy nhiệt huyết nguyện cống hiến và phấn đấu sao cho xứng đáng
01/12/2015 11:24 CH
Tiến trình cải cách kinh tế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 30/06/2015 10:20:34 SA Kinh tế Bắc Triều Tiên phản ánh những quan hệ sản xuất, cơ cấu kinh tế và tình hình kinh tế, đời sống tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (CHDCNDTT). Nền kinh tế Bắc Triều Tiên hoàn toàn thuộc Chính phủ và phát triển theo kế hoạch nhà nước, sản xuất công nghiệp là hoạt động chính và nông nghiệp gần như tự cung tự cấp do bị cấm vận. Quốc gia này có nền kinh tế kế hoạc
01/12/2015 11:24 CH
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIII:

Tổng số đại biểu là 497 người;
- 33.4đại biểu ở các cơ quan trung ương;
- 65.8% đại biểu ở địa phương;
- 15.6% đại biểu là người dân tộc thiểu số;
- 24.4% đại biểu là phụ nữ;
- 8.4% đại biểu là người ngoài Đảng;
- 12.2% đại biểu là trẻ tuổi (dưới 40);
- 33.2% là đại biểu Quốc hội khóa XII tái cử;
- 98,2% đại biểu có trình độ đại học và trên đại học;
- 7% đại biểu thuộc khối doanh nghiệp;
- 33% đại biểu hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- 0.8% đại biểu là người tự ứng cử.

WEBLINK