Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng, ngày 29-30/5/2019 Cập nhật : 10:49 - 30/05/2019Ngày 29/5/2019, tại Lâm Đồng, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện năm 2019.
Hội nghị tập huấn “Kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND của 7 tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào”, tại tỉnh Luông Pha Băng, CHDCND Lào ngày 6-7/5/2019 06/05/2019 04:05:01 SA Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, theo đề nghị của Viện Nghiên cứu lập pháp, Quốc hội nước CHDCND Lào gửi Ban Công tác đại biểu, từ ngày 6-7/5/2019, Ban Công tác đại biểu đã cử đoàn công tác sang tập huấn “Kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân của 7 tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào” tại tỉnh Luông Pha Băng nước CHDCND Lào.
Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu, ngày 15-16/5/2019 16/05/2019 11:12:31 SA Sáng ngày 15/5/2019, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khai mạc Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2019.
20/06/2019 12:44 SA
Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC 25/10/2014 09:36:49 SA Lâu nay có lẽ không ít người chưa nhận ra là cái đẹp là ở sự phù hợp, nhất là đối với những người là cán bộ của dân, là người của công chúng. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi lời nói, bước đi đều có người để ý, theo dõi, thậm chí xét nét, đánh giá, ví dụ như: một đồng chí lãnh đạo đi thăm công trình xây dựng, kiểm tra đê điều, kiểm tra đồng ruộng mà vô tình để một đồng chí cán
20/06/2019 12:44 SA
Vai trò của Hội đồng nhân dân đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 20/06/2014 03:36:43 CH Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu “Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.
 
Chưa có hội nghị mới
  • Thông tin QH
  • Đọc nhiều

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK