SÁCH "ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT"

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã bắt đầu với những nhiệm vụ rất quan trọng, trong bối cảnh nhiều thách thức trong và ngoài nước, đại dịch Covid – 19 chưa có dấu hiệu được kiềm chế. Trong khi đó, khoảng 60% tổng số ĐBQH trúng cử lần đầu, dù đã công tác trên nhiều vị trí khác nhau, vẫn không khỏi cảm thấy mới lạ trong một môi trường hoạt động đặc thù như Quốc hội, cần được cung cấp kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng để hoạt động ở nghị trường.

Nhiệm kỳ Quốchội khóa XV đã bắt đầu với những nhiệm vụ rất quan trọng, trong bối cảnh nhiềuthách thức trong và ngoài nước, đại dịch Covid – 19 chưa có dấu hiệu được kiềmchế. Trong khi đó, khoảng 60% tổng số ĐBQH trúng cử lần đầu, dù đã công táctrên nhiều vị trí khác nhau, vẫn không khỏi cảm thấy mới lạ trong một môitrường hoạt động đặc thù như Quốc hội, cần được cung cấp kiến thức, bồi dưỡngkỹ năng để hoạt động ở nghị trường.

Xuất phát từ bối cảnh đó,Ban Công tác đại biểu chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tổ chức biênsoạn cuốn sách “Đại biểu Quốc hội khóa XV - Những điều cần biết” nhằm cung cấpkiến thức về tổ chức, hoạt động của Quốc hội và một số kỹ năng cơ bản của ĐBQH.


Cuốn sách có bốn phầnchính và Phụ lục. Mỗi phần đều được thiết kế tương đối độc lập, nhưng một sốnội dung được dẫn chiếu sang các phần khác. Khái quát nội dung các phần nhưsau:

Phần một: Tổng quan về Quốc hội.

Phần hai: Tổ chức của Quốc hội.

Phần ba: Hoạt động của Quốc hội.

Phần bốn: Một số kỹ năng hoạt động của ĐBQH.                             

Cuối cuốn sách có phụ lục với danh mục các văn bản quy phạm pháp luậtliên quan, thông tin tóm tắt về ĐBQH khóa XV.

BanCông tác đại biểu mong nhận được sự phản hồi, góp ý từ các vị ĐBQH để tiếp tụchoàn thiện trong các lần xuất bản sau này.

Cập nhật : 16:46 - 30/12/2021
In trang này Click here to Print it!