Chủ nhiệm VPQH trao Quyết định bổ nhiệm
 
Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử

Ngày 29/2/2012, Văn Phòng Quốc hội đã tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm các cán bộ quản lý cấp Vụ cho một số Vụ, đơn vị, trong đó có đồng chí Nguyễn Phương Tuấn, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử.

 

Ngày 29/2/2012, Văn Phòng Quốc hội đã tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm các cán bộ quản lý cấp Vụ  cho một số Vụ, đơn vị, trong đó có đồng chí Nguyễn Phương Tuấn, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban thường vụ Quốc Hội đã trao Quyết định bổ nhiệm cho 08 đồng chí; trong đó có 06 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng và 02 đồng chí bổ nhiệm Quyền Vụ trưởng. Đó là Vụ trưởng Vụ Pháp luật Ngô Trung Thành; Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội Nguyễn Hoàng Mai; Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nguyễn Minh Sơn; Vụ trưởng Vụ Tài chính – Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai; Giám đốc Trung tâm thông tin thư viện và nghiên cứu khoa học Phan Thị Toàn và Giám đốc Trung tâm bồi đại biểu dân cử Nguyễn Phương Tuấn; Quyền Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Trần Quang Việt và Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Hoàng Thị Kim Yến.

Chúc mừng và ghi nhận sự phấn đấu, đóng góp tích cực của các cán bộ quản lý được bổ nhiệm trong công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ban của UBTVQH, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc yêu cầu các cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, chính trị và chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đào Văn Thạnh

Cập nhật : 17:37 - 29/02/2012
In trang này Click here to Print it!