Hội nghị xin ý kiến dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân tại Vĩnh Phúc
Cập nhật : 10:47 - 19/03/2018
Ngày 16/3/2018, tại Vĩnh Phúc, Ban công tác Đại biểu tổ chức hội nghị xin ý kiến dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân. Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Đồng chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu của UBTVQH Trần Văn Túy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan của Trung ương; các Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND hơn 30 tỉnh, thành phố trên cả nước. 
 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Sau 2 năm thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, mặc dù HĐND các cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Luật quy định. Tuy nhiên, qua giám sát việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017, Quốc hội thấy rằng, việc tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND có nội dung chưa phù hợp thực tế, còn thiếu văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; một số quy định mâu thuẫn trong việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương các cấp… Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện để HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND các cấp hoạt động được thuận lợi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao Ban Công tác đại biểu chủ trì xây dựng đề án, đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trong quý 3 năm 2018. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng khẳng định việc xây dựng Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND trong thời điểm này là nhằm kịp thời cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng về tổ chức và hoạt động của HĐND như tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Đồng thời, kế thừa và phát triển những quy định về tổ chức và hoạt động của HĐND đã được thừa nhận trong quá trình tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND. Do đó, từ những kinh nghiệm và yêu cầu thực tiễn của các tỉnh, thành phố, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận, thống nhất các nội dung cơ bản, xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, đề tháo gỡ những khó khăn, thực hiện tốt luật chính quyền địa phương, cần sớm rà soát bổ sung, hoàn thiện các luật chuyên ngành. Đồng thời ban hành quy chế tổ chức hoạt động của HĐND các cấp để xác định cụ thể quyền hạn nhiệm vụ của lãnh đạo HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu trong kỳ họp và giữa các kỳ họp. Đối với các quy định của hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND cần quy định rõ hơn, và chi tiết về chủ thể giám sát, trách nhiệm của tổ chức, cơ quan đơn vị các nhân chịu sự giám sát, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để HĐND, thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thực hiện hiệu lực hiệu quả chức năng, thẩm quyền cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và vai trò đại biểu của nhân dân. Đề xuất những nội dung cần hướng dẫn tại nghị quyết về quy chế tổ chức và hoạt động của HĐND, các đại biểu cho rằng cần nâng cao vài trò giám sát của HĐND, về thời gian xem xét giám sát của HĐND, cần thống nhất các nội dung, điều chỉnh thời gian cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Phát biểu tại hội nghị Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Trần Văn Túy ghi nhận, tiếp thu những đóng góp của các đại biểu quốc hội, đại biểu thường trực HĐND các tỉnh thành phố liên quan đến những khó khăn, vướng mắc, thực trạng thực hiện những điểm mới về cơ cấu tổ chức, chức năng giám sát của HĐND theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Mong muốn các đại biểu tiếp tục đóng góp các ý kiến,giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp./.
 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK