Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu tham dự kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Bình Phước và tỉnh Đắk Nông.
Cập nhật : 16:19 - 13/12/2018
Từ ngày 10 – 12/12/2018, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, Phó Trưởng ban Ban Công tác đại biểu đã về tham dự kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Bình Phước và tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại Bình Phước, trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của HĐND tỉnh, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các địa phương, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước đã có bước phát triển khá toàn diện. 20/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, tổng sản phẩm trong tỉnh (CRDP) tăng 7,63%, thu ngân sách tăng 27,3%; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển.Toàn cảnh Kỳ họp tại Bình Phước

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người thuộc 6 chức danh do HĐND tỉnh bầu; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; xem xét và thông qua hơn 20 nghị quyết quan trọng về công tác nhân sự, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương; tổ chức chất vấn một số Ủy viên UBND tỉnh về các vấn đề mà cửa tri quan tâm.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đã đi thăm và làm việc với Công ty sản xuất nhiên liệu sinh học Phương Đông tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Tại tỉnh Đắk Nông, kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiều nội dung quan trọng. HĐND sẽ xem xét thông qua 21 Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh,  chương trình giám sát của HĐND năm 2019, tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn  một số Ủy viên UBND tỉnh; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với những người được HĐND tỉnh bầu; miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Ủy viên UBND tỉnh.Toàn cảnh Kỳ họp tại Đắk Nông

Trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, hoạt động có hiệu quả của HĐND, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở, sự ủng hộ và đồng  hành của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông đã có bước phát triển ổn định, vững chắc. 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế (CRDP) đạt 8,21% (kế hoạch 7,52%); tổng thu ngân sách đạt trên 2300 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng, giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ; tổng đầu tư toàn xã hội ước đạt 15.281 tỷ đồng; đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao (năm 2018 đạt 45,24 triệu đồng/người/năm); quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển.

TTBD

 
 • Ông Nguyễn Văn Tố Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (2/3/1946 - 8/11/1946)
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (Từ ngày 31/3/2016)
 • Ông Bùi Bằng Đoàn Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (9/11/1946 - 13/4/1955)
 • Ông Tôn Đức Thắng Trưởng ban thường trực quốc hội khoá I (20/9/1955 - 15/7/1960)
 • Ông Trường Chinh Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khoá II, III, IV, V, VI (15/7/1960 - 04/7/1981)
 • Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch Quốc hội khoá VII (4/7/1981 – 18/6/1987)
 • Ông Lê Quang Đạo Chủ tịch Quốc hội khoá VIII (18/6/1987 – 23/9/1992)
 • Ông Nông Đức Mạnh Chủ tịch Quốc hội khoá IX, X (23/9/1992 – 27/6/2001)
 • Ông Nguyễn Văn An Chủ tịch Quốc hội khoá X, XI (27/6/2001 - 26/6/2006)
 • Ông Nguyễn Phú Trọng Chủ tịch Quốc hội XI, XII (27/6/2006 - 23/7/2011)
 • Ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khoá XIII (Từ 23/7/2011)

Quốc hội khóa XIV:


Tổng số đại biểu được bầu là 496 người (số liệu đến tháng 6/2018 là: 487 người);

- Đại biểu ở các cơ quan, tổ chức ởTrung ương: 182 người (tỷ lệ 36,70%);

- Đại biểu ở địa phương: 312 người (tỷ lệ 62,90%);

- Đại biểu tự ứng cử: 2 người (tỷ lệ 0,4%).

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số:86 người (tỷ lệ 17,30%);

- Đại biểu nữ: 133 người (tỷ lệ26,80%);

- Đại biểu là người ngoài Đảng: 21người (tỷ lệ 4,20%);

- Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi):71 người (tỷ lệ 14,30%);

- Đại biểu Quốc hội khóa tái cử: 160người (tỷ lệ 32,30%);

- Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu:317 người (tỷ lệ 63,90%);

- Đại biểu có trình độ: Trên đại học:310 người (tỷ lệ 62,50%); đại học: 180 người (tỷ lệ 36,30%); dưới đại học: 6người (tỷ lệ 1,20%).

WEBLINK